Etikettarkiv: unesco

Världspoesidagen

 

World Poetry Day

21 mars

Världspoesidagen inrättades år 1999 av Unesco  för att uppmuntra till att läsa, skriva, undervisa och publicera poesi.

”Poesi är ett av de renaste uttrycken för språklig frihet. Det är en del av identiteten hos folk och det förkroppsligar kulturens kreativa energi, för det kan kontinuerligt förnyas.”

(ur Irina Bokova, UNESCO:s Generaldirektör, Meddelande inför Världspoesidagen 2013)

Syftet med denna dag är att stödja språklig mångfald genom poetiska uttryck och att erbjuda hotade språk möjlighet att göra sig hörda i sina samhällen. Dessutom är dagen tänkt att stödja poesi och stödja traditionen med poesiuppläsningar, att främja poesiundervisning, att stödja små förlag och att skapa en attraktiv bild av poesi.

Världsdagen för vetenskap för fred och utveckling

World Science Day for Peace and Development – UNESCO

Världsdagen för vetenskap för fred och utveckling är ett årligt evenemang som firas den 10 november i stora delar av världen för att markera vetenskapens viktiga roll för fred och utveckling.

Dagen proklamerades av FN:s generalförsamling 2001 efter att ha initierats vid den vetenskapliga världskonferensen i Budapest 1999 och är ett åtagande som uppmanar till ett ansvarsfullt användande av vetenskapen till gagn för samhället, till samarbete mellan länder och att stödja och uppmuntra vetenskapliga utmaningar.

Temat för 2011 fokuserar på vetenskapens roll, ”Mot gröna samhällen: rättvisa, öppenhet, deltagande”.

World Science Day uppmärksammas till exempel med öppet hus på vetenskapliga institutioner och genom affischering på skolor och offentliga miljöer för att öka allmänhetens medvetenhet om hur teknik och vetenskap påverkar det dagliga livet.  I Sverige verkar dock dagen inte ha slagit igenom ännu.

Världsdagen för audiovisuella arvet, World Day for Audiovisual Heritage

Världsdagen för audiovisuella arvet

uppmärksammas årligen den 27 oktober av UNESCO,  år 2011 med temat:
”Audiovisuella Arvet: se, höra och lära”

”Vårt AV arv gör att vi inte bara uppskattar att titta och lyssna på våra AV-samlingar utan ännu viktigare, det säger oss något om vilka vi är.”
Audiovisuella dokument, t.ex. filmer, radio-och TV-program, ljud-och videoinspelningar, innehåller all information om 1900- och 2000-talen.
De överskrider språkliga och kulturella gränser, talar direkt till alla människor och har förvandlat samhället genom att bli ett komplement till den traditionella skriftliga dokumentationen.

De är dock extremt sårbara och man uppskattar att inom 10 till 15 år måste överföring av audiovisuella register till digital registrering ske för att förhindra att materialet går förlorat.

År 2011 var temat ”Audiovisuella Arvet: se, höra och lära”

Lärarnas dag – Teacher’s Day

 World Teachers’ Day

– Internationella dagen för lärare

5 okt

Världslärardagen uppmärksammas årligen den 5 okt över hela världen. Dagen  instiftades 1994 av FN-organet Unesco som en symbol för vilken betydelse lärare har för utbildning och utveckling.  Världslärardagen ger Unesco och Education International en möjlighet att lyfta fram lärarna och att främja internationella normer för läraryrket.

Datumet är valt efter  årsdagen för undertecknandet ( 5 oktober 1966) av Unesco/ILOs rekommendation om status för lärare.

Lärarnas dag – Teacher’s Day

Idén att fira lärare en viss dag har förekommit på många platser även innan Unesco grundade World Teacher’s Day. På grund av detta firar nästan alla länder denna dag på olika datum, till skillnad från många andra internationella dagar.

I de flesta fall är det en lokal lärare eller en viktig milstolpe i utbildningen som ligger till grund för firandet.

Lärarnas dag:

Afghanistan 5 okt
 Ecuador 13 apr
Albania 7 mars
Algeriet 28 feb
Argentina 11 sep
Armenien första söndagen i oktober
Australien sista fredagen i oktober
Azerbaijan 5 okt
Bahrain 28 feb
Bangladesh 4 okt
Belarus första söndagen i oktober
Bhutan 2 maj
Bolivia 6 jun
Brasilien 15 okt
Brunei Darussalam 23 sep
Bulgarien 5 okt
Chile 16 okt
Colombia 15 maj
Egypten 28 feb
El Salvador 22 jun
Estland 5 okt
Filippinerna 5 okt
Förenade Arabemiraten 28 feb
Grekland 30 jan
Guatemala 25 jun
Hong Kong 10 sep
Indien 5 sep
Indonesien 25 nov
Irak 1 mars
Iran 2 maj
Jamaica 6 maj
Jordanien 28 feb
Kina 10 sep
Kroatien 5 okt
Laos 7 okt
Libanon 9 mars
Libyen 28 feb
Littauen 5 okt
Malaysia 16 maj
Marocko 28 feb
Mauritius 5 okt
Mexico 15 maj
Moldavien 5 okt
Mongoliet första helgen i februari
Nedeländerna 5 okt
Nepal vid fullmåne i månaden Ashad (juli)
Nya Zeeland 29 okt
Oman 28 feb
Pakistan 5 okt
Panama 1 dec
Paraguay 30 apr
Peru 6 jul
Polen 14 okt
Qatar 5 okt
Rumänien 5 okt
Ryssland 5 okt
Saudi-Arabien 28 feb
Serbien 5 okt
Singapor första fredagen i september
Slovakien 28 mars
Spanien 29 jan
Sri Lanka 6 okt
Sydkorea 15 maj
Syrien 18 mars
Taiwan 28 sep
Thailand 16 jan
Tjeckien 28 mars
Tunisien 28 feb
Turkiet 24 nov
Tyskland 5 okt
Ukraina första söndagen i oktober
Ungern första söndagen i juni
USA tisdag första hela veckan i maj
Uzbekistan 1 okt
Vietnam 20 nov
Yemen 28 feb

 

 

 

 

Internationella ickevåldsdagen

International Day of Non-Violence (UNESCO)

2 oktober

Den 15 juni 2007 antog FN:s generalförsamling enhälligt en resolution om att den 2 oktober ska vara ”Internationella ickevåldsdagen.”

Enligt resolutionen, som uttrycker en önskan ”att säkra en kultur av fred, tolerans, förståelse och ickevåld”, är dagen ett tillfälle att sprida budskapet om betydelsen av ickevåldsprincipen genom utbildning och ökad medvetenhet.

Dagen valdes för att hedra Mahatma Gandhi som var född den 2 oktober 1869 och ledare för den indiska självständighetsrörelsen. Gandhi var en global förespråkare för ickevåld och fredliga lösningar och det finns ett grundläggande filosofiskt samband mellan förklaringen om de mänskliga rättigheterna och de principer som Mahatma Ghandi förespråkade.

I år uppmärksammar FN dagen med att fokusera på temat ”Icke-våld som ett instrument för social förändring – varför Gandhi är betydelsefull”. Läs generalsekreterare Ban Ki-moons uttalande här.

 

Internationella läskunnighetsdagen

International Literacy Day (UNESCO)

8 september

Den internationella läskunnighetsdagen firas över hela världen den 8 september och fokuserar på sambandet mellan läskunnighet och fred.

Idag är en av fem vuxna är fortfarande inte läskunniga – cirka två tredjedelar av dem är kvinnor – och 67,4 miljoner barn går inte i skolan.

Sedan starten 1946 har Unesco legat i framkant när det gäller insatser för den globala läskunnigheten. Läskunnighet är en av FN:s mänskliga rättigheter, ett redskap för personligt inflytande och ett medel för social och mänsklig utveckling. Utbildningsmöjligheter är beroende av läskunnighet. Dock är läskunnighet för alla ett svåruppnåeligt mål då omkring 793 miljoner vuxna saknar ett minimum av läs-och skrivkunnighet.

Läs hela budskapet från FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon på den internationella läskunnighetsdagen.

Världsdagen för audiovisuella arvet, World Day for Audiovisual Heritage

27 oktober uppmärksammar UNESCO Världsdagen för audiovisuella arvet som år 2010 har temat:
”Spara och Njut av ditt audiovisuella arvet – Nu”

Audiovisuella dokument, t.ex. filmer, radio-och TV-program, ljud-och videoinspelningar, innehåller all information om 1900- och 2000-talen.
De överskrider språkliga och kulturella gränser, talar direkt till alla människor och har förvandlat samhället genom att bli ett komplement till den traditionella skriftliga dokumentationen.

De är dock extremt sårbara och man uppskattar att vi inte har mer än 10 till 15 år på oss att överföra audiovisuella register till digital registrering för att förhindra att materialet går förlorat.