Etikettarkiv: FN

Världsbokdagen / World Book and Copyright Day

 

Världsbokdagen

Världsdagen för böcker och upphovsrätt / World Book and Copyright Day

 23 april

Världsbokdagen instiftades år 1995 av FN-organet Unesco för att uppmärksamma läsande och kunskapsinhämtande i hela världen.

Datumet valdes på grund av att författarna Cervantes, Shakespeare och Inca Garcilaso de la Vega alla avled den 23 april 1616. Flera kända författare är också födda detta datum, till exempel Maurice Druon, K.Laxness, Vladimir Nabokov, Josep Pla och Manuel Mejía Vallejo.

Alla former av böcker utgör ett värdefullt bidrag till utbildning och spridning av kultur och information. Mångfalden av böcker och publikationer är ett berikande som vi måste stödja genom lämpliga offentliga åtgärder och skydda mot ensidighet.”      (Irina Bokova, Generaldirektör Unesco)

Syftet med denna dag är att att främja läsning och utgivning av litteratur, samt värna upphovsrätten och människors fria tillgång till information.

I Katalonien, Spanien, har sedan början av 1900-talet  skyddshelgonet Sankt Görans dag den 23 april firats genom att ge en bok i gåva till dem man tycker om och få en ros tillbaka. Med inspiration från denna tradition föreslog International Publishers Association en internationell bok-dag.

2013-05-21 13.34.42

Internationella Downs Syndrom-dagen

 World Down Syndrome Day

21 mars

Internationella Downs Syndrom-dagen deklarerades år 2011  av FN:s generalförsamlling för att öka allmänhetens medvetenhet om Downs syndrom.

”I arbetslivet innebär fördomar mot personer med Downs syndrom ofta att de nekas möjligheter till yrkespraktik och arbete. Inom den politiska och offentliga sfären, är personer med Downs syndrom, och andra personer med intellektuell funktionsnedsättning, ofta berövade sin rösträtt och möjligheten att fullt ut delta i den demokratiska processen.”  (FN:s Generalsekreterare Ban Ki-moon)

Syftet med dagen är att sprida kunskap kring Downs syndrom för att motverka fördomar och visa på möjligheterna för personer med Downs syndrom. Att det är just den 21:a dagen i den tredje månaden symboliserar den trippel av kromosom nummer 21 som personer med Downs syndrom bär.

Downs syndrom är en naturligt förekommande kromosomvariant som alltid har varit en del av människans villkor, den finns i alla regioner över hela världen och resulterar vanligtvis i olika effekter på inlärningsstilar, fysiska egenskaper eller hälsa.

Downs syndrome Day

Down Syndrome International (DSi)  är en brittisk internationell välgörenhetsorganisation som samarbetar med individer och organisationer från hela världen. De arbetar med att förbättra livskvaliteten för personer med Downs syndrom i hela världen och främja deras rätt att accepteras och inkluderas som värdefulla och jämlika medlemmar av samhället.

Världspoesidagen

 

World Poetry Day

21 mars

Världspoesidagen inrättades år 1999 av Unesco  för att uppmuntra till att läsa, skriva, undervisa och publicera poesi.

”Poesi är ett av de renaste uttrycken för språklig frihet. Det är en del av identiteten hos folk och det förkroppsligar kulturens kreativa energi, för det kan kontinuerligt förnyas.”

(ur Irina Bokova, UNESCO:s Generaldirektör, Meddelande inför Världspoesidagen 2013)

Syftet med denna dag är att stödja språklig mångfald genom poetiska uttryck och att erbjuda hotade språk möjlighet att göra sig hörda i sina samhällen. Dessutom är dagen tänkt att stödja poesi och stödja traditionen med poesiuppläsningar, att främja poesiundervisning, att stödja små förlag och att skapa en attraktiv bild av poesi.

Internationella Fredsdagen

International Day of Peace  

21 september

Internationella fredsdagen är en av FN:s internationella dagar, instiftad för att vädja till världens länder om ett 24 timmar långt eldupphör och icke-våld åtminstone en gång om året. Människor över hela världen ombeds också att delta i en tyst minut mitt på dagen.

Internationella fredsdagen instiftades 1981 genom en resolution i FN:s generalförsamling, datumet sattes så att fredsdagen skulle sammanfalla med öppnandet av generalförsamlingen. 2001 antogs en ny resolution som innebar att datumet alltid ska vara 21 september.

FN:s generalsekreterare brukar vid firandet vara den som ringer i Fredsklockan vid FN:s högkvarter i New York.

Den japanska Peace Bell (Fredsklockan), som finns i området norr om Förenta nationernas högkvarter. Credit: UN Photo

Världsdagen för kulturell mångfald / Världskulturdagen

World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development

21 maj

Världsdagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling utlystes första gången av FN år 2001. Syftet är att öka förståelsen för vikten av kulturell mångfald.

800×600

Kulturell mångfald är kännetecknande för mänskligheten och utgör dess gemensamma rikedom.

År 2007 trädde Unescos Konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar (”Mångfaldskonventionen”) i kraft. Den går ut på att erkänna länders rätt och skyldighet att bedriva en kulturpolitik till stöd för den kulturella mångfalden. Mångfald handlar om att erkänna alla kulturers jämlikhet och värdighet, liksom varje folks rätt att slå fast och bevara sin kulturella identitet och få den respekterad av andra.

UNESCO

Normal
0

21

false
false
false

SV
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Normal tabell”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”,”serif”;}

UNESCO försöker varje år aktivt att öka kunskapen om förhållandet mellan kultur och utveckling samt att främja kommunikationsteknologins möjligheter att skapa bättre samarbetsmöjligheter.

Do One Thing For Diversity and Inclusion

Do One Thing For Diversity and Inclusion 

800×600

Normal
0

21

false
false
false

SV
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Normal tabell”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”,”serif”;}

Kampanjen Gör en sak för mångfald och integration syftar till att förmå människor runt om i världen att göra en sak för att stödja kulturell mångfald och integration. Bakom kampanjen står FN-organet UNAOC i samarbete med Unesco och flera andra partners från företag till det civila samhället.

Kampanjen finns även på Facebook

FN-dagen 24 oktober

United Nations Day

Årsdagen av ikraftträdandet av FN-stadgan har firats den 24 oktober sedan 1948. I och med att medlemsländerna denna dag år 1945 undertecknade FN-stadgan grundades FN officiellt.

Traditionellt markeras FN-dagen över hela världen genom möten, diskussioner och utställningar om resultat och organisationens mål. Varje år uppmärksammas något speciellt tema. FN:s generalsekreterares årliga budskap finns här.

År 1971 antog Förenta nationernas generalförsamling rekommendationen att medlemstaterna skall uppmärksamma den här dagen som en helgdag.

 

I Sverige har en FN-bakelsen skapats, sedan 2005 har den serverats på konditorier runt om i landet i anslutning till FN-dagen. Bakelsen tjänar som en manifestation för FN-tanken om globalt samarbete och inbringar pengar till FN:s humanitära arbete. När du köper en FN-bakelse går en del av priset till FN:s minröjningsarbete och till människor som skadats av minor.

 

Samma dag uppmärksammas  Världsdagen för information om utvecklingsfrågor, World Development Information Day.

Med denna dag vill FN uppmärksamma allmänna opinionen i världen på utvecklingsproblem och behovet av att stärka det internationella samarbetet för att lösa dem.
Datumet sammanfaller med FN-dagen eftersom den 24 oktober 1970 också var dagen för antagandet av den internationella utvecklingsstrategin för FN: s andra utvecklingsårtionde.

World Food Day – FAO

Världshungerdagen eller Världslivsmedelsdagen

16 oktober

Varje år sedan 1979 uppmärksammar FAO (FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation) World Food Day. Syftet är att lyfta fram de oerhörda problem som orsakas av fattigdom och hunger i stora delar av världen och på så sätt bidra till att öka allmänhetens medvetenhet om situationen. Viktigt är att stärka internationell och nationell solidaritet i kampen mot hunger, undernäring och fattigdom.

Temat för Världshungerdagen 2011 är ”Livsmedelspriser – från kris till stabilitet”. Ämnet är valt med tanke på de plötsliga prissvängningarna på livsmedel och man tar upp orsaker, effekter och möjliga lösningar. Aktiviteter genomförs både på lokal och regional, nationell och internationell nivå.

FN:s Milleniemål, som innebär att hungern ska vara halverad år 2015, är långt ifrån uppfyllt. Årsskiftet 2009/2010 var över en miljard människor konstant undernärda enligt FAO och var sjätte sekund dör ett barn till följd av hungerrelaterade problem. Av den totala barnadödligheten kan över hälften relateras till undernäring, brist på rent vatten och dåliga sanitära förhållanden.

År 2050 beräknas världens befolkning uppgå till nio miljarder. För att möta det växande behovet av livsmedel uppskattar FAO att produktionen måste öka markant och att denna ökning måste ske på ett miljömässigt hållbart sätt.

Skolmjölkens dag

Skolmjölkens DagWorld School Milk Day

Sista onsdagen i september

FN-organet FAO instiftade år 2001 Skolmjölkens Dag.
Fler och fler regeringar världen över anser att mjölk till skollunchen är viktigt för barnens hälsa och deras förutsättningar att lära. Mjölk innehåller 18 av de 22 näringsämnen som vi rekommenderas att få i oss varje dag.

(Se även Mjölkens dag 1juni)
FOA
Svensk Mjölks branschorganisation

Dagen för internationell kommunikations- och informationsteknik

World Telecommunication and Information Society Day

17 maj

World Telecommunication Day har firats varje år den 17 maj sedan 1969 och markerar grundandet av ITU, International Telecommunication Union, som blev ett specialiserat organ inom FN 1947.

World Information Society Day
I mars 2006 antog FN:s generalförsamling en resolution som föreskriver att the World Information Society Day ska firas varje år den 17 maj.

WTISD vill visa på möjligheterna som användandet av internet och annan informations-och kommunikationsteknik (IKT/ ICT) kan ge samhällen och ekonomier; att underlätta bekämpandet av fattigdom, hunger, ohälsa och analfabetism liksom olika sätt att överbrygga den digitala klyftan.

ITU framhåller vidare att hälften av världens befolkning – tre miljarder människor – bor på landsbygden. Tittar man på utvecklingsländerna är den siffran så stor som 70%. Med  temat för 2011: ”Ett bättre liv i landsbygdssamhällen med IKT”, följer man upp föregående års, ”Bättre stad, bättre liv med IKT”, och uppmanar intressenter som politiker, industrier etc att främja politik och strategier som kan bidra till ett bättre liv.

 

Vatten i fokus!

Världsvattendagen – World Water Day Världsvattendagen

Med vattnets kvalitet i fokus!

Världsvattendagen uppmärksammas år 2011 med temat
”Städers vatten – en utmaning för en urbaniserad värld”.

För första gången i människans historia bor större delen av världens befolkning i städer: 3,3 miljarder människor …

Syftet med World Water Day 2011 är att fästa internationell uppmärksamhet på hur städernas vattensystemen påverkas av den snabba urbana befolkningstillväxten, industrialiseringen och av problem som orsakas av klimatförändringar, konflikter och naturkatastrofer.

Världsvattendagens inriktning fastställs av UN-Water.   Tanken med 2011 års tema diskuterades bland annat vid seminariet World Water Day 2011 – Urban Water Management: Key Issues and Priorities for Action under Världsvattenveckan i Stockholm i september 2010.

World Water Day