Etikettarkiv: FN-dagar

Världsbokdagen / World Book and Copyright Day

 

Världsbokdagen

Världsdagen för böcker och upphovsrätt / World Book and Copyright Day

 23 april

Världsbokdagen instiftades år 1995 av FN-organet Unesco för att uppmärksamma läsande och kunskapsinhämtande i hela världen.

Datumet valdes på grund av att författarna Cervantes, Shakespeare och Inca Garcilaso de la Vega alla avled den 23 april 1616. Flera kända författare är också födda detta datum, till exempel Maurice Druon, K.Laxness, Vladimir Nabokov, Josep Pla och Manuel Mejía Vallejo.

Alla former av böcker utgör ett värdefullt bidrag till utbildning och spridning av kultur och information. Mångfalden av böcker och publikationer är ett berikande som vi måste stödja genom lämpliga offentliga åtgärder och skydda mot ensidighet.”      (Irina Bokova, Generaldirektör Unesco)

Syftet med denna dag är att att främja läsning och utgivning av litteratur, samt värna upphovsrätten och människors fria tillgång till information.

I Katalonien, Spanien, har sedan början av 1900-talet  skyddshelgonet Sankt Görans dag den 23 april firats genom att ge en bok i gåva till dem man tycker om och få en ros tillbaka. Med inspiration från denna tradition föreslog International Publishers Association en internationell bok-dag.

2013-05-21 13.34.42

Internationella Fredsdagen

International Day of Peace  

21 september

Internationella fredsdagen är en av FN:s internationella dagar, instiftad för att vädja till världens länder om ett 24 timmar långt eldupphör och icke-våld åtminstone en gång om året. Människor över hela världen ombeds också att delta i en tyst minut mitt på dagen.

Internationella fredsdagen instiftades 1981 genom en resolution i FN:s generalförsamling, datumet sattes så att fredsdagen skulle sammanfalla med öppnandet av generalförsamlingen. 2001 antogs en ny resolution som innebar att datumet alltid ska vara 21 september.

FN:s generalsekreterare brukar vid firandet vara den som ringer i Fredsklockan vid FN:s högkvarter i New York.

Den japanska Peace Bell (Fredsklockan), som finns i området norr om Förenta nationernas högkvarter. Credit: UN Photo

Världsdagen för kulturell mångfald / Världskulturdagen

World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development

21 maj

Världsdagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling utlystes första gången av FN år 2001. Syftet är att öka förståelsen för vikten av kulturell mångfald.

800×600

Kulturell mångfald är kännetecknande för mänskligheten och utgör dess gemensamma rikedom.

År 2007 trädde Unescos Konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar (”Mångfaldskonventionen”) i kraft. Den går ut på att erkänna länders rätt och skyldighet att bedriva en kulturpolitik till stöd för den kulturella mångfalden. Mångfald handlar om att erkänna alla kulturers jämlikhet och värdighet, liksom varje folks rätt att slå fast och bevara sin kulturella identitet och få den respekterad av andra.

UNESCO

Normal
0

21

false
false
false

SV
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Normal tabell”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”,”serif”;}

UNESCO försöker varje år aktivt att öka kunskapen om förhållandet mellan kultur och utveckling samt att främja kommunikationsteknologins möjligheter att skapa bättre samarbetsmöjligheter.

Do One Thing For Diversity and Inclusion

Do One Thing For Diversity and Inclusion 

800×600

Normal
0

21

false
false
false

SV
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Normal tabell”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”,”serif”;}

Kampanjen Gör en sak för mångfald och integration syftar till att förmå människor runt om i världen att göra en sak för att stödja kulturell mångfald och integration. Bakom kampanjen står FN-organet UNAOC i samarbete med Unesco och flera andra partners från företag till det civila samhället.

Kampanjen finns även på Facebook

Världsdagen för audiovisuella arvet, World Day for Audiovisual Heritage

Världsdagen för audiovisuella arvet

uppmärksammas årligen den 27 oktober av UNESCO,  år 2011 med temat:
”Audiovisuella Arvet: se, höra och lära”

”Vårt AV arv gör att vi inte bara uppskattar att titta och lyssna på våra AV-samlingar utan ännu viktigare, det säger oss något om vilka vi är.”
Audiovisuella dokument, t.ex. filmer, radio-och TV-program, ljud-och videoinspelningar, innehåller all information om 1900- och 2000-talen.
De överskrider språkliga och kulturella gränser, talar direkt till alla människor och har förvandlat samhället genom att bli ett komplement till den traditionella skriftliga dokumentationen.

De är dock extremt sårbara och man uppskattar att inom 10 till 15 år måste överföring av audiovisuella register till digital registrering ske för att förhindra att materialet går förlorat.

År 2011 var temat ”Audiovisuella Arvet: se, höra och lära”

FN-dagen 24 oktober

United Nations Day

Årsdagen av ikraftträdandet av FN-stadgan har firats den 24 oktober sedan 1948. I och med att medlemsländerna denna dag år 1945 undertecknade FN-stadgan grundades FN officiellt.

Traditionellt markeras FN-dagen över hela världen genom möten, diskussioner och utställningar om resultat och organisationens mål. Varje år uppmärksammas något speciellt tema. FN:s generalsekreterares årliga budskap finns här.

År 1971 antog Förenta nationernas generalförsamling rekommendationen att medlemstaterna skall uppmärksamma den här dagen som en helgdag.

 

I Sverige har en FN-bakelsen skapats, sedan 2005 har den serverats på konditorier runt om i landet i anslutning till FN-dagen. Bakelsen tjänar som en manifestation för FN-tanken om globalt samarbete och inbringar pengar till FN:s humanitära arbete. När du köper en FN-bakelse går en del av priset till FN:s minröjningsarbete och till människor som skadats av minor.

 

Samma dag uppmärksammas  Världsdagen för information om utvecklingsfrågor, World Development Information Day.

Med denna dag vill FN uppmärksamma allmänna opinionen i världen på utvecklingsproblem och behovet av att stärka det internationella samarbetet för att lösa dem.
Datumet sammanfaller med FN-dagen eftersom den 24 oktober 1970 också var dagen för antagandet av den internationella utvecklingsstrategin för FN: s andra utvecklingsårtionde.

World Food Day – FAO

Världshungerdagen eller Världslivsmedelsdagen

16 oktober

Varje år sedan 1979 uppmärksammar FAO (FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation) World Food Day. Syftet är att lyfta fram de oerhörda problem som orsakas av fattigdom och hunger i stora delar av världen och på så sätt bidra till att öka allmänhetens medvetenhet om situationen. Viktigt är att stärka internationell och nationell solidaritet i kampen mot hunger, undernäring och fattigdom.

Temat för Världshungerdagen 2011 är ”Livsmedelspriser – från kris till stabilitet”. Ämnet är valt med tanke på de plötsliga prissvängningarna på livsmedel och man tar upp orsaker, effekter och möjliga lösningar. Aktiviteter genomförs både på lokal och regional, nationell och internationell nivå.

FN:s Milleniemål, som innebär att hungern ska vara halverad år 2015, är långt ifrån uppfyllt. Årsskiftet 2009/2010 var över en miljard människor konstant undernärda enligt FAO och var sjätte sekund dör ett barn till följd av hungerrelaterade problem. Av den totala barnadödligheten kan över hälften relateras till undernäring, brist på rent vatten och dåliga sanitära förhållanden.

År 2050 beräknas världens befolkning uppgå till nio miljarder. För att möta det växande behovet av livsmedel uppskattar FAO att produktionen måste öka markant och att denna ökning måste ske på ett miljömässigt hållbart sätt.

Internationella familjedagen

International Day of Families

15 maj

FN: s internationella familjedag firas den 15 maj varje år sedan 1993 på FN:s högkvarter och runt om i världen. Syftet är att öka medvetenheten och kunskapen om de sociala, ekonomiska och demografiska processer som påverkar familjen.

Primära åtgärder och aktiviteter inom FN:s familjeprogram är bland annat att tillhandahålla tekniskt bistånd och kapacitetsbyggande stöd till utvecklingsländernas regeringar på deras begäran och att främja integreringen av ett familjeperspektiv i politiken på nationell, regional och internationell nivå.

Romernas Nationaldag

8 april är det Romernas Nationaldag, eller Internationella Romadagen, och 2011 är det dessutom 40-årsjubileum.


Romernas nationaldag firas till minne av den första internationella romska kongressen, som hölls den 8 april 1971 i London. Vid kongressen erkände Förenta Nationerna (FN) romerna som en internationell minoritetsgrupp.
Den romska sången ”Gelem, gelem” (jag har vandrat)   erkändes som romsk nationalsång och den romska flaggan infördes.   Sedan dess firas nationaldagen av romerna världen över, i Sverige firas den sedan 2001.

Romer har funnits i Sverige i minst 500 år, tidigare kallades de zigenare vilket idag uppfattas som nedsättande. Romernas språk kallas romani chib, ibland även romanes eller bara romani, och är sedan år 2000 ett av Sveriges fem officiella minoritetsspråk.

Läs mer om romer och romani hos:
Romska Kulturcentret Malmö
Minoritet.se
Språkförsvaret
Immigrantinstitutet

Vatten i fokus!

Världsvattendagen – World Water Day Världsvattendagen

Med vattnets kvalitet i fokus!

Världsvattendagen uppmärksammas år 2011 med temat
”Städers vatten – en utmaning för en urbaniserad värld”.

För första gången i människans historia bor större delen av världens befolkning i städer: 3,3 miljarder människor …

Syftet med World Water Day 2011 är att fästa internationell uppmärksamhet på hur städernas vattensystemen påverkas av den snabba urbana befolkningstillväxten, industrialiseringen och av problem som orsakas av klimatförändringar, konflikter och naturkatastrofer.

Världsvattendagens inriktning fastställs av UN-Water.   Tanken med 2011 års tema diskuterades bland annat vid seminariet World Water Day 2011 – Urban Water Management: Key Issues and Priorities for Action under Världsvattenveckan i Stockholm i september 2010.

World Water Day

Världsdagen för audiovisuella arvet, World Day for Audiovisual Heritage

27 oktober uppmärksammar UNESCO Världsdagen för audiovisuella arvet som år 2010 har temat:
”Spara och Njut av ditt audiovisuella arvet – Nu”

Audiovisuella dokument, t.ex. filmer, radio-och TV-program, ljud-och videoinspelningar, innehåller all information om 1900- och 2000-talen.
De överskrider språkliga och kulturella gränser, talar direkt till alla människor och har förvandlat samhället genom att bli ett komplement till den traditionella skriftliga dokumentationen.

De är dock extremt sårbara och man uppskattar att vi inte har mer än 10 till 15 år på oss att överföra audiovisuella register till digital registrering för att förhindra att materialet går förlorat.