Etikettarkiv: FN-dag

Internationella Downs Syndrom-dagen

 World Down Syndrome Day

21 mars

Internationella Downs Syndrom-dagen deklarerades år 2011  av FN:s generalförsamlling för att öka allmänhetens medvetenhet om Downs syndrom.

”I arbetslivet innebär fördomar mot personer med Downs syndrom ofta att de nekas möjligheter till yrkespraktik och arbete. Inom den politiska och offentliga sfären, är personer med Downs syndrom, och andra personer med intellektuell funktionsnedsättning, ofta berövade sin rösträtt och möjligheten att fullt ut delta i den demokratiska processen.”  (FN:s Generalsekreterare Ban Ki-moon)

Syftet med dagen är att sprida kunskap kring Downs syndrom för att motverka fördomar och visa på möjligheterna för personer med Downs syndrom. Att det är just den 21:a dagen i den tredje månaden symboliserar den trippel av kromosom nummer 21 som personer med Downs syndrom bär.

Downs syndrom är en naturligt förekommande kromosomvariant som alltid har varit en del av människans villkor, den finns i alla regioner över hela världen och resulterar vanligtvis i olika effekter på inlärningsstilar, fysiska egenskaper eller hälsa.

Downs syndrome Day

Down Syndrome International (DSi)  är en brittisk internationell välgörenhetsorganisation som samarbetar med individer och organisationer från hela världen. De arbetar med att förbättra livskvaliteten för personer med Downs syndrom i hela världen och främja deras rätt att accepteras och inkluderas som värdefulla och jämlika medlemmar av samhället.

Internationella dagen för Moder Jord

International Mother Earth Day

22 april

International Mother Earth Day ger en möjlighet att öka allmänhetens medvetenhet runt om i världen om de utmaningar vi står inför när det gäller välfärd och allt liv på planeten.

Moder Jord är ett vanligt uttryck för planeten jorden vilket visar det ömsesidiga beroendet mellan människor, andra arter och vår planet.

FN:s kungörelsen om den 22 april som International Mother Earth Day är en bekräftelse på att jorden och dess ekosystem förser sina invånare med liv och näring. Det är också ett erkännande av att vi har ett kollektivt ansvar för att uppnå en rättvis balans mellan de ekonomiska, sociala och miljömässiga behov som nuvarande och kommande generationer av mänskligheten har.

Samma dag uppmärksammas också Earth Day i mer än 175 länder varje år, ett arrangemang som samordnas globalt av Earth Day Network 

Internationella flyttfågeldagen

World Migratory Bird Day

andra helgen i maj

14-15 maj 2011, 12-13 maj 2012, 11-12 maj 2013, 10-11 maj 2014, 9-10 maj 2015

World Migratory Bird Day (WMBD) är en årlig global informationskampanj under ledning av UNEP, FN:s miljöprogram,  som vill öka medvetenheten om flyttfåglar och deras livsmiljöer samt belysa behovet av skydd för världens flyttfåglar.

Evenemanget initierades av AEWA (African-Eurasian Migratory Waterbird Agreement) och CMS (Conservation of Migratory Species of Wild Animals), organ inom inom FN, och genomfördes första gången den 8-9 april 2006 i det berömda viltreservatet ‘Ole Ari Nyiro’ in Laikipia, Kenya.

Sedan dess har arrangemanget nått ut till fler delar av världen och varje år den andra helgen i maj arrangeras till exempel fågelfestivaler, utbildningar, utflykter med fågelskådning.

Tema för Internationella flyttfågeldagen år 2012 var ”Migratory birds and people – together through time”

Temat för 2011 var ”Förändrad markanvändning utifrån ett fågelperspektiv” – ett unikt perspektiv på världens föränderliga miljöer. Läs mer på WMBD:s egen sida!

Nouroz – persiskt nyår

Nouruz  (även Naw-Ruz, Noorooz, Nowrooz, Nowruz)

Nouruz som betyder ”ny dag” är de indoiranska folkens nyårsdag som infaller på vårdagjämningen. Nouruz firas i Iran, Afghanistan, Tajikistan,Uzbekistan, Azerbijan och södra Kurdistan för att välkomna våren och solens återkomst .

Zoroastrism var under antiken den dominerande religionen i persiska riket (ungefär dagens Iran) Firandet av Nouruz lär vara en kvarleva sedan den tiden. Vid persiska nyåret äter man tillsammans med familjen och ger varandra presenter.

Ursprunget till Naw-Ruz/Nouroz är oklart men det är allmänt accepterat att det var en zoroastrisk festival för livskraft.  Tillsammans med Ihrajan (höstdagjämningens firande) är Naw-Ruz en av de största högtiderna under året.  Firandet har en del likheter med den kristna påsken.

Naw-Ruz – Baha’ier firar nyår och avbryter också fastan som varat i 19 dagar.

Newroz – Kurdiskt nyår. Enligt en kurdisk folksaga var det den 21 mars år 700 som smeden Kawa befriade det kurdiska folket från tyrannen Zuhak. Därför handlar Newroz mycket om det kurdiska folkets strävan efter ett eget land.

Även i norra Spanien lär det finnas kvarlevor av det persiska nyårsfirandets eldfest, dit den kom på 800-talet e.Kr.

Nouruz infaller den 20 mars, 21 mars eller 22 mars, beroende på solens position över horisonten, dvs vårdagjämningen. Nyårsdagen överensstämmer med den första farvardin i den persiska kalendern. År 2011 sammanfaller med år 2570 enligt den iranska kejserliga kalendern, 3749 enligt den persiska zoroastriska kalendern och år 1390 enligt den islamiska solkalendern som är officiell kalender i dagens Iran och Afghanistan.

År 2010 erkände FN:s generalförsamling den 21 mars som ”The International Day of Nouruz”. Generalförsamlingens text beskriver nouruz som ”en vårhögtid av persiskt ursprung som firats i mer än 3 000 år”.