Etikettarkiv: Bahá’u’lláh

Abdu’l-Bahás bortgång

Abdu’l-Bahás bortgång

Baha’i

(Ascension of ‘Abdu’l-Bahá)

28 nov

Bahá’í

Denna dag klockan 01.00 högtidllighålls minnet av Abdu’l-Bahá,(son till Bahá’u’lláh, Bahai-religionens grundare) som avled 28 nov 1921 vid 77 års ålder. Han hade då ägnat hela sitt liv åt Bahai rörelsen och åt att sprida sin fars läror.
Abdu’l-Bahá hade dessutom blivit adlad av Storbrittaniens Drottning Viktoria för sina humanitära insatser i Palestina under Första Världskriget.

Förbundets Dag är en av två heliga dagar under året som inte är arbetsfria helger för Bahaier.

Förbundets Dag

Förbundets Dag

Baha’i

(The Day of the Covenant)

26 nov

Bahá’í

Bahá’u’lláhs förbund
Bahá’u’lláh utsåg sin äldste son `Abdu’l-Bahá (1844-1921) att efterträda Honom som överhuvud för de troende. Bahá’u’lláh instiftade ett förbund och till medelpunkt i detta förbund utnämnde Han `Abdu’l-Bahá.  I och med det fick hans son `Abdu’l- Bahá gudomlig auktoritet som ende uttolkare av Bahá’u’lláhs skrifter och som det fullkomliga exemplet på Hans undervisning.

Abdu’l-Bahá ville inte tillåta firande av sin födelsedag den 23 maj eftersom det är samma datum som Bábs förklaring. Efter många vädjanden om en speciell dag att fira honom avsatte han denna dag, 180 dgr efter Bahá’u’lláh’s  himmelsfärd, till att fira förbundet och samtidigt, för de som så önskade, fira dagen för Abdu’l-Bahás födelse.

Förbundets Dag är en av två heliga dagar under året som inte är arbetsfria helger för Bahaier.

Bahá’u’lláh’s födelse

Bahá’u’lláhs födelse

Baha’i

12 nov

Bahá’í

Bahá’u’lláh är den titel som bars av bahá’í-trons grundare,  Mírzá Husayn`Alí Núri. Han föddes 12 nov 1817  i Teheran, avled 29 maj 1892 i Bahji i den dåvarande osmanska provinsen Palestina.
Bahá’u’lláh hävdade att mänskligheten består av en enda ras och att tiden har kommit för dess förening i ett globalt samhälle. Nedanstående citat är ett av Bahá’u’lláhs mest kända:

”Världen är ett enda land och mänskligheten dess medborgare”

Baha’ullah’s himmelsfärd

Baha’ullah’s himmelsfärd

Baha’i

(Ascension of Baha’u’llah)
29 maj
Bahá’í

Den 29 maj 1892 avled Baha’u’llah som var Guds sändebud enligt en profetia av Bahá’í’s grundare Báb.

Bahá’íer världen över högtidlighåller varje år dagen för Baha’u’llah’s bortgång med speciella andaktsprogram, många vänder sig vid bönen i riktning mot Baha’u’llah’s gravplats. För bahá’íer är gravplatsen den heligaste platsen på jorden.

Bahá’u’llah mötte starkt motstånd och fick utstå förföljelse, särskilt från etablerade religiösa och politiska intressen. Trots Bahá’u’llahs milda sätt och fredliga hållning fruktades hans växande inflytande och han blev till slut sänd till en straffkoloni i utkanten av det dåtida Turkiet.
Efter 40 år i exil avled han i fångenskap i Turkiet, där han sista åren tillåtits leva utanför murarna vid fängelset i staden Acre där han också begravdes.

Baha’ullah’s himmelsfärd är en av nio heliga dagar under året som är arbetsfria helger för Bahaier.