Etikettarkiv: Báb

Abdu’l-Bahás bortgång

Abdu’l-Bahás bortgång

Baha’i

(Ascension of ‘Abdu’l-Bahá)

28 nov

Bahá’í

Denna dag klockan 01.00 högtidllighålls minnet av Abdu’l-Bahá,(son till Bahá’u’lláh, Bahai-religionens grundare) som avled 28 nov 1921 vid 77 års ålder. Han hade då ägnat hela sitt liv åt Bahai rörelsen och åt att sprida sin fars läror.
Abdu’l-Bahá hade dessutom blivit adlad av Storbrittaniens Drottning Viktoria för sina humanitära insatser i Palestina under Första Världskriget.

Förbundets Dag är en av två heliga dagar under året som inte är arbetsfria helger för Bahaier.

Bahá’u’lláh’s födelse

Bahá’u’lláhs födelse

Baha’i

12 nov

Bahá’í

Bahá’u’lláh är den titel som bars av bahá’í-trons grundare,  Mírzá Husayn`Alí Núri. Han föddes 12 nov 1817  i Teheran, avled 29 maj 1892 i Bahji i den dåvarande osmanska provinsen Palestina.
Bahá’u’lláh hävdade att mänskligheten består av en enda ras och att tiden har kommit för dess förening i ett globalt samhälle. Nedanstående citat är ett av Bahá’u’lláhs mest kända:

”Världen är ett enda land och mänskligheten dess medborgare”

Bábs födelse

Bábs födelse -The Birth of the Báb

20 oktober 

Bahá’í

Bahá’íer världen över firar den 20 oktober Bábs födelse, en av de heliga dagarna i Baha’i-kalendern.
Bábs uppdrag sägs ha varit att bereda vägen för Bahá’u’lláh, grundaren av Bahá’í tron.

Baha’i

Likheterna mellan kristendomens Jesus och Báb uppmärksammas ofta, båda var kända för sin ödmjukhet, båda fördömde korruption och uppfattades som fiender av ledarna inom den rådande religionen. Båda togs in för offentliga förhör och båda avrättades av myndigheterna.

Dagen för Bábs födelse är en av de heliga dagar under året som är arbetsfria helger för Bahaier.

Bábs martyrskap

Bábs martyrskap

Baha’i

(The Martyrdom of the Báb)

9 juli

Bahá’í

Báb (Sayyid ‘Ali Muhammad), Guds budbärare för Bahá’í-religionen, avrättades tillsammans med en av sina anhängare den 9 juli 1850 i Persien.
I samband med detta sägs ett mirakel ha skett:  Efter att soldaterna hade avfyrat sina gevär var de båda dödsdömda ännu vid liv. Báb var försvunnen, och man hittade honom i cellen dit han hade återvänt för att avsluta sina instruktioner till sin sekreterare. Ett nytt regemente anlitades och denna gång dog Báb och hans anhängare.Genast utbröt en ovanligt kraftig storm och staden svepters in i ett tjockt moln av damm som låg kvar och förmörkade solljuset hela dagen.
Kropparna lämnades utanför stadsmuren, togs om hand av några anhängare och begravdes så småningom ivid Haifa i Israel. Gravhelgedomen med 19 terasser är idag ett pilgrimsmål för bahá’ier.

Dagen för Bábs martyrskap är en av nio heliga dagar under året som är arbetsfria helger för Bahaier.

Báb’s deklaration

Bábs deklaration

Baha’i

(Bábs förklaring)
23 maj
Bahá’í

Báb (Sayyid ‘Ali Muhammad) grundare av, Bahá’í-religionen, förklarade sitt uppdrag för Mullá Husayn 23 maj 1844 vilket markerar starten på Bahái-eran.

När en kringvandrande shaykhín, Mulla Husayn, år 1844 kom till Shiraz, träffade han den då 25-årige handelsmannen och karavanföraren Sayyid ‘Ali Muhammad.
Natten mot den 23 maj förklarade Sayyid ‘Ali Muhammad på ett till synes mirakulöst sätt hur några viktiga kapitel i Koranen skull tolkas.
Han löste också obesvarade gåtor i en korantolkande uppsats som Mulla Husayn skrivit tidigare, och då bestämt att uppsatsen skulle bli ett test för att identifiera Den Utlovade.
Möjligen hade Báb innan dess fått ett års kvalificerad religiös utbildning.

Dessa andliga och intellektuella bragder, tillsammans med de kroppsliga kännetecken som shaykhí-sekten hade krävt, släktskap med Muhammed, den gröna turbanen, samt ett andligt sett mycket självsäkert uppträdande från Sayyid ‘Ali Muhammads sida, övertygade Mulla Husayn att han nu hade funnit ”den Utlovade”. Sayyid ‘Ali Muhammad accepterade och berättade att han känt till detta om sig själv sedan en uppenbarelse förändrat honom året innan, det vill säga 1843. Han ville, enligt baha’i-trons historieskrivning, bli kallad för Báb (Porten).

Dagen då Báb avgav dessa förklaringar firas av Bahá’ís anhängare världen över som ”en av de största och viktigaste av alla högtider”.
Bábs deklaration är en av nio heliga dagar under året som är arbetsfria helger för Bahaier