Islam

Islam (på arabiska:  الإسلام, /al-’islām/  = lydnad och överlämnande) är en monoteistisk, abrahamitisk religion som räknar Muhammed (cirka 570-632) som den sista i en lång rad

Islam

av profeter och Koranen som sin uppenbarade heliga skrift.
En person som bekänner sig till islam kallas muslim, vilket ungefär betyder ”en som ger sig åt Gud av tillit och förtröstan”.

Islam brukar indelas i två delar :
Den ena delen är tron, som inkluderar tron på Gud, hans profeter, hans böcker, änglama, Domens dag, och Guds ”Qadar” (dvs att ordningen i världen sker efter Guds obegränsade, vetande, vilja, och makt).
Den andra delen är Sharia (Islams regler), som kan omfatta tre element :
Dyrkan, och hur den bör upprättas, Moralen och det goda beteendet samt Reglerna som styr relationer mellan människorna,såsom : familjenormer, social trygghet, arvslag, ekonomiska principer, brottslagar, och internationella förhållanden.

Nästan alla muslimer tillhör någon av de större riktningarna inom islam, sunni eller shia.
Sunni-muslimer utgör 85–90 % av världens muslimer. De utgår från profeten Muhammeds och hans följeslagares sunna (sedvänja) och ser inte shias imamer som normerande auktoritet för islam. Inom islamisk rätt finns skillnader mellan sunnitiska och shiitiska sedvänjor och regelsystem, bl.a. beträffande familje- och arvsrätten.
Shia är den gren av islam som (i motsats till sunni) räknar Ali ibn Abi Talib och manliga ättlingar till honom som det muslimska samfundets legitima ledare. Anhängarna kallas shiamuslimer eller shiiter och utgör ca 10 % av världens alla muslimer. Den största gruppen inom shia räknar med tolv imamer (ledare efter Muhammed) och benämns tolvsekten. Dessa dominerar i Iran men har betydande fästen även i Irak, Bahrain och delar av Libanon.

Sufism är ett samlingsbegrepp för islamisk mystik. Gemensam nämnare för de sufiska tankeriktningarna är strävan efter personlig gudsupplevelse. Sufierna strävar mot ett människoideal präglat av gudsfruktan, askes, ödmjukhet och enkelhet. Sufismen är en typ av folklig fromhet som i dag finns i hela den islamiska världen.

Islam är idag världens näst största religion (efter kristendomen), med cirka 1,5 miljarder utövare.

Mer info:
Islamguiden
Islam
Nationalencyklopedin

Tideräkning

Islams högtider

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Varje dag är en helgdag! Någonstans firar någon något!

%d bloggare gillar detta: