Baha’i

Bahá’í är en monoteistisk religion som växte fram i det shia-muslimska Iran (Persien) i

Baha’i

mitten av 1800-talet. Ordet bahá’í kommer från det arabiska ordet bahá som betyder ljus, strålglans, härlighet
Bahá’í grundades  av en ung köpman, Báb (1819-1850), i staden Shiraz i södra Persien (Iran). Báb uttalade en profetia om att ett sändebud med Guds budskap till dagens mänsklighet – Honom-som-Gud-skall-göra-uppenbarad – skulle framträda exakt 19 år efter Bábs egen kallelse. År 1863 förklarade sig Bahá’u’lláh vara detta sändebud.
Religionens mål är att skapa en fredlig världscivilisation där nationer eller regioner blir relativt självstyrande delstater och alla människor världsmedborgare, vilka förutsätts vara avsevärt mer andligt upplysta än idag.
Enligt bahá’í gör Gud sin vilja känd för människorna via Budbärare, som Moses, Buddha, Jesus och Muhammed, vilka anses successivt ha avslöjat mer och mer av Guds planer för mänskligheten. Varje människa måste själv övertyga sig om sanningen i Bábs och Bahá’u’lláhs budskap genom oberoende sökande efter sanningen, och då måste den enskilde frigöra sig från fördomar och vidskepelse. Bahá’u’lláh menar att religion och vetenskap måste vara i harmoni. Om Guds religion får vara grunden för samhället kan världen utvecklas till ett paradis.
Vad det innebär att vara bahá’í har summerats i ett antal punkter, där ingår
ett starkt förbud mot att döda, skada, stjäla, ljuga, bedraga och helhjärtad och fullständig hängivenhet till Gud,  att man ska leva sitt liv till gagn för medmänniskorna och den övriga skapelsen,  att med glädje delge Bahá’u’lláhs lära till dem som önskar höra den, att visa hövlighet och vördnad, avhållsamhet från klander, förbud mot förtal, visa ödmjukhet, sannfärdighet och ärlighet,  sträva efter självförverkligande, dvs att göra klart för sig och ge rikliga uttryck åt sina inneboende goda anlag.
Bahá’íer ser inte ”himlen” och ”helvetet” som platser, utan som symboler för den kondition själen befinner sig i efter den fysiska kroppens död. Själen kan fortsätta att utvecklas efter döden och då spelar de efterlevandes böner stor roll.

Bábs lära spreds snabbt över hela Persien och uppfattades snart som ett allvarligt hot mot den etablerade ordningen. Báb och hans anhängare förföljdes och Báb avrättades offentligt år 1850. Bahá’u’lláh undgick avrättning men landsförvisades till Baghdad, där han år 1863 för första gången offentligt förklarade sig vara den som Báb förebådat.
Bahá’u’llah mötte också starkt motstånd och fick i likhet med Báb utstå förföljelse, särskilt från etablerade religiösa och politiska intressen. Trots Bahá’u’llahs milda sätt och fredliga hållning fruktades hans växande inflytandeoch han blev till slut sänd till en straffkoloni i utkanten av det dåtida Turkiet.

Bahá’í-tron finns idag representerad i över 200 länder och har ca 6 miljoner anhängare.

Mer info:

Bahá’i
Svenska Bahá’i-samfundet
Planet Bahá’i

Tideräkning

Bahá’i högtider

En tanke på “Baha’i”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Varje dag är en helgdag! Någonstans firar någon något!

%d bloggare gillar detta: