Kategoriarkiv: FN-dagar

Världsstatistikdagen – statistik i vardagen

Den allra första Världsstatistikdagen (World Statistics Day) firades 20 oktober 2010.
Dagen firas på initiativ av FN:s statistikkommitté och dess beskyddare är FN:s generalförsamling.

Målen för dagen är att betona betydelsen av tillförlitlig information i vardagstänkandet och beslutsfattandet, göra statistik bekant för allmänheten samt att öka den officiella statistikens synlighet och kännedom.

”On this first World Statistics Day I encourage the international community to work with the United Nations to enable all countries to meet their statistical needs.”  Ban Ki-Moon, generalsekreterare, FN; Message on World Statistics Day, 20-10-2010

Internationella dagen för utrotning av fattigdom

Internationella dagen för utrotning av fattigdom 17 oktober  (International Day for Eradication of Poverty)

Den här dagen uppmärksammas fattigdom över hela världen. Fattigdom är inte begränsad till länder i tredje världen. Även om fattigdomen i EU inte är lika extrem som i utvecklingsländerna så anses omkring 17% av befolkningen i Europeiska unionen vara fattiga. (Tema fattigdom)

Hela budskapet från FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon på den internationella dagen för utrotning av fattigdom 2012 finns här.

I över 30 år har permanenta forum för fattigdom runt om i världen försökt samla erfarenheter och handlingar, både individuella och kollektiva, i kampen mot fattigdom.
Den 17 oktober, Internationella dagen för utrotning av fattigdom, startade 1987 och har erkänts av FN i nästan 20 år.

Denna dag är en tillfälle att samla alla som året runt arbetar med att övervinna fattigdomen och de människor som varje dag lever i fattigdom.

Webbplatsen Overcoming extreme Poverty  är ett forum, en samlingsplats, för alla som engagerar sig i kampen mot fattigdom över hela världen.

Internationella dagen för utrotning av fattigdom

Internationella dagen för utrotning av fattigdom 17 oktober 2010 (International Day for Eradication of Poverty)

Temat för årets internationella dag för utrotning av fattigdom är

jobb – bra arbete, en betydelsefull anställning och en möjlighet att tjäna sin utkomst.

Den här dagen uppmärksammas fattigdom över hela världen. Fattigdom är inte begränsad till länder i tredje världen. Även om fattigdomen i EU inte är lika extrem som i utvecklingsländerna så anses omkring 17% av befolkningen i Europeiska unionen vara fattiga. (Tema fattigdom)

Hela budskapet från FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon på den internationella dagen för utrotning av fattigdom finns här.

Under 2009 var 212 miljoner människor i världen arbetslösa och andelen människor i osäkra anställningen uppskattas till över 1,5 miljarder. Det motsvarar över hälften av världens arbetskraft. Antalet arbetslösa har ökat med över 30 miljoner sedan år 2007

Världshungerdagen – United Against Hunger

Varje år den 16 oktober uppmärksammas Världshungerdagen, World Food Day.

Syftet är att påminna om de problem som orsakas av fattigdom och hunger i stora delar av världen.

Världshungerdagen 2010

Årets tema för Världshungerdagen är ”Förenade mot hungern” och syftar till att rikta fokus på åtgärder i kampen mot hungern. Många olika parter samarbetar, förutom FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) aktualiserar också frivillighetsorganisationer, privata aktörer och statlig sektor, kampen för att eliminera hunger, undernäring och extrem fattigdom.

År 2009 uppgick antalet hungrande i världen en miljard. FN:s Milleniemål som innebär att hungern ska vara halverad år 2015 är långt ifrån uppfyllt. Var sjätte sekund dör ett barn till följd av hungerrelaterade problem.

År 2050 beräknas världens befolkning uppgå till nio miljarder. För att möta det växande behovet av livsmedel uppskattar FAO att produktionen måste öka markant och att denna ökning måste ske på ett miljömässigt hållbart sätt.

Demokratidag

15 sep

internationella demokratidagen som FN:s generalförsamling utlyst.  ”Dagen bör firas som den internationella dagen för demokrati, betona det fortsatta behovet av att främja demokratisering, utveckling och respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.”

Interparlamentariska unionen (IPU) och parlament runt om i världen uppmärksammar det här. Dagen är ett tillfälle att betrakta demokratins tillstånd på olika håll i världen och diskutera olika sätt att stärka den.

Demokratidag och filthatt

Idag är det

internationella demokratidagen som FN:s generalförsamling utlyste 2007.  ”Dagen bör firas som den internationella dagen för demokrati, betona det fortsatta behovet av att främja demokratisering, utveckling och respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.”

Interparlamentariska unionen (IPU) och parlament runt om i världen uppmärksammar det här. Dagen är ett tillfälle att betrakta demokratins tillstånd på olika håll i världen och diskutera olika sätt att stärka den. Årets firande sker på temat ”Your Parliament: Working for you, Accountable to you”.
Internationella Demokratidagen

» Nationaldagar idag:

I Costa RicaEl Salvador, Guatemala, Honduras och Nicaragua firas självständigheten från Spanien som i alla dessa länder deklarerades 15 september 1821.

» Dessutom kan den som äger en filt-hatt ta den på idag

eftersom det i USA firas National Felt Hat Day

Jo faktiskt, eftersom september är första höstmånaden tillägnas hela månaden HÖSTHATTEN!

Så plocka fram hatten nu, puffa upp den, damma av den,  gå ut och avnjut hösten!