Kategoriarkiv: FN-dagar

Världsbokdagen / World Book and Copyright Day

 

Världsbokdagen

Världsdagen för böcker och upphovsrätt / World Book and Copyright Day

 23 april

Världsbokdagen instiftades år 1995 av FN-organet Unesco för att uppmärksamma läsande och kunskapsinhämtande i hela världen.

Datumet valdes på grund av att författarna Cervantes, Shakespeare och Inca Garcilaso de la Vega alla avled den 23 april 1616. Flera kända författare är också födda detta datum, till exempel Maurice Druon, K.Laxness, Vladimir Nabokov, Josep Pla och Manuel Mejía Vallejo.

Alla former av böcker utgör ett värdefullt bidrag till utbildning och spridning av kultur och information. Mångfalden av böcker och publikationer är ett berikande som vi måste stödja genom lämpliga offentliga åtgärder och skydda mot ensidighet.”      (Irina Bokova, Generaldirektör Unesco)

Syftet med denna dag är att att främja läsning och utgivning av litteratur, samt värna upphovsrätten och människors fria tillgång till information.

I Katalonien, Spanien, har sedan början av 1900-talet  skyddshelgonet Sankt Görans dag den 23 april firats genom att ge en bok i gåva till dem man tycker om och få en ros tillbaka. Med inspiration från denna tradition föreslog International Publishers Association en internationell bok-dag.

2013-05-21 13.34.42

Internationella Downs Syndrom-dagen

 World Down Syndrome Day

21 mars

Internationella Downs Syndrom-dagen deklarerades år 2011  av FN:s generalförsamlling för att öka allmänhetens medvetenhet om Downs syndrom.

”I arbetslivet innebär fördomar mot personer med Downs syndrom ofta att de nekas möjligheter till yrkespraktik och arbete. Inom den politiska och offentliga sfären, är personer med Downs syndrom, och andra personer med intellektuell funktionsnedsättning, ofta berövade sin rösträtt och möjligheten att fullt ut delta i den demokratiska processen.”  (FN:s Generalsekreterare Ban Ki-moon)

Syftet med dagen är att sprida kunskap kring Downs syndrom för att motverka fördomar och visa på möjligheterna för personer med Downs syndrom. Att det är just den 21:a dagen i den tredje månaden symboliserar den trippel av kromosom nummer 21 som personer med Downs syndrom bär.

Downs syndrom är en naturligt förekommande kromosomvariant som alltid har varit en del av människans villkor, den finns i alla regioner över hela världen och resulterar vanligtvis i olika effekter på inlärningsstilar, fysiska egenskaper eller hälsa.

Downs syndrome Day

Down Syndrome International (DSi)  är en brittisk internationell välgörenhetsorganisation som samarbetar med individer och organisationer från hela världen. De arbetar med att förbättra livskvaliteten för personer med Downs syndrom i hela världen och främja deras rätt att accepteras och inkluderas som värdefulla och jämlika medlemmar av samhället.

Världspoesidagen

 

World Poetry Day

21 mars

Världspoesidagen inrättades år 1999 av Unesco  för att uppmuntra till att läsa, skriva, undervisa och publicera poesi.

”Poesi är ett av de renaste uttrycken för språklig frihet. Det är en del av identiteten hos folk och det förkroppsligar kulturens kreativa energi, för det kan kontinuerligt förnyas.”

(ur Irina Bokova, UNESCO:s Generaldirektör, Meddelande inför Världspoesidagen 2013)

Syftet med denna dag är att stödja språklig mångfald genom poetiska uttryck och att erbjuda hotade språk möjlighet att göra sig hörda i sina samhällen. Dessutom är dagen tänkt att stödja poesi och stödja traditionen med poesiuppläsningar, att främja poesiundervisning, att stödja små förlag och att skapa en attraktiv bild av poesi.

Internationella Fredsdagen

International Day of Peace  

21 september

Internationella fredsdagen är en av FN:s internationella dagar, instiftad för att vädja till världens länder om ett 24 timmar långt eldupphör och icke-våld åtminstone en gång om året. Människor över hela världen ombeds också att delta i en tyst minut mitt på dagen.

Internationella fredsdagen instiftades 1981 genom en resolution i FN:s generalförsamling, datumet sattes så att fredsdagen skulle sammanfalla med öppnandet av generalförsamlingen. 2001 antogs en ny resolution som innebar att datumet alltid ska vara 21 september.

FN:s generalsekreterare brukar vid firandet vara den som ringer i Fredsklockan vid FN:s högkvarter i New York.

Den japanska Peace Bell (Fredsklockan), som finns i området norr om Förenta nationernas högkvarter. Credit: UN Photo

Världsdagen för kulturell mångfald / Världskulturdagen

World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development

21 maj

Världsdagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling utlystes första gången av FN år 2001. Syftet är att öka förståelsen för vikten av kulturell mångfald.

800×600

Kulturell mångfald är kännetecknande för mänskligheten och utgör dess gemensamma rikedom.

År 2007 trädde Unescos Konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar (”Mångfaldskonventionen”) i kraft. Den går ut på att erkänna länders rätt och skyldighet att bedriva en kulturpolitik till stöd för den kulturella mångfalden. Mångfald handlar om att erkänna alla kulturers jämlikhet och värdighet, liksom varje folks rätt att slå fast och bevara sin kulturella identitet och få den respekterad av andra.

UNESCO

Normal
0

21

false
false
false

SV
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Normal tabell”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”,”serif”;}

UNESCO försöker varje år aktivt att öka kunskapen om förhållandet mellan kultur och utveckling samt att främja kommunikationsteknologins möjligheter att skapa bättre samarbetsmöjligheter.

Do One Thing For Diversity and Inclusion

Do One Thing For Diversity and Inclusion 

800×600

Normal
0

21

false
false
false

SV
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Normal tabell”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”,”serif”;}

Kampanjen Gör en sak för mångfald och integration syftar till att förmå människor runt om i världen att göra en sak för att stödja kulturell mångfald och integration. Bakom kampanjen står FN-organet UNAOC i samarbete med Unesco och flera andra partners från företag till det civila samhället.

Kampanjen finns även på Facebook

Internationella dagen för Moder Jord

International Mother Earth Day

22 april

International Mother Earth Day ger en möjlighet att öka allmänhetens medvetenhet runt om i världen om de utmaningar vi står inför när det gäller välfärd och allt liv på planeten.

Moder Jord är ett vanligt uttryck för planeten jorden vilket visar det ömsesidiga beroendet mellan människor, andra arter och vår planet.

FN:s kungörelsen om den 22 april som International Mother Earth Day är en bekräftelse på att jorden och dess ekosystem förser sina invånare med liv och näring. Det är också ett erkännande av att vi har ett kollektivt ansvar för att uppnå en rättvis balans mellan de ekonomiska, sociala och miljömässiga behov som nuvarande och kommande generationer av mänskligheten har.

Samma dag uppmärksammas också Earth Day i mer än 175 länder varje år, ett arrangemang som samordnas globalt av Earth Day Network 

Internationella dagen till minne av förintelsens offer

International Day of Commemoration in Memory of the Victims of the Holocaust

27 januari

Idag ska vi minnas förintelsen eller the Holocaust som skedde under andra världskriget. Miljontals människor, många judar, men också romer, sovjetiska civila och krigsfångar, handikappade och homosexuella, politiska och religiösa motståndare, fängslades, torterades och dödades i koncentrationsläger spridda över det naziockuperade Europa.

Den 27 januari 1945 nådde de allierades trupper fram till det ökända koncentrationslägret Auschwitz i Polen som kunde befrias.

Sedan 1999 har dagen varit en nationell minnesdag. I januari 2005 firade FN:s generalförsamling 60-årsdagen av befrielsen och proklamerade då den 27 januari som internationell minnesdag för att hedra förintelsens offer. Människor över hela världen samlas i en årlig manifestation mot främlingsfientlighet, rasism och antisemitism och förhoppningen är att genom att minnas dessa händelser förhindra framtida folkmord. FN:s tema 2012 är ”Children and the Holocaust” som vill belysa effekterna av våld på barn.

I Sverige uppmärksammas minnesdagen med bland annat seminarier och diskussioner på skolor, länsstyrelser, kommuner etc. Läs mer på hemsidan ”Forum för levande historia”.

FN: Internationella Året 2011

År 2011 har av FN utsetts till:

– Internationella skogsåret /International Year of Forests

Skogen är vår i särklass största naturtyp och avgörande för den biologiska mångfalden. Skogsåret blev därmed en bra fortsättning på 2010, som var FN:s internationella år för biologisk mångfald. I Sverige har  nätverket Naturens år samverkat för att skapa engagemang, sprida information och öka kunskapen om skogen och dess värde.

 

– Kemins år/International Year of Chemistry

Året ingår i FNs årtionde för hållbar utveckling och syftar till att öka allmänhetens förståelse för kemi och betydelsen av kemisk kunskap för att lösa olika samhällsproblem varav växthuseffekten är ett och råvaruförsörjning när oljan ska fasas ut ett annat. Mer information: Svenska Kemistsamfundet

 

– Internationella året för människor av afrikansk härkomst /International Year for People of African Descent

Ett år mot rasdiskriminering och främlingsfientlighet – läs på FN:s hemsida!

 

Internationella migrationsdagen

International Migrant´s Day

18 december

Migration innebär byte av stad eller land och är ett samlande begrepp för invandring (immigration) och utvandring (emigration). Man räknar med att omkring var 35:e person i världen bor och arbetar i ett annat land än sitt eget. I stort sett alla länder har invandrare bland sin befolkning och antalet personer som flyttar från ett land till ett annat har ökat markant på senare tid. Detta har skapat både utmaningar och möjligheter för samhällen över hela världen och pekar på en tydlig koppling mellan migration och utveckling.

Den 18 december 1990 antog FN:s generalförsamling ”Internationella konventionen om rättigheter för alla migrerande arbetare och deras familjer”. År 2000 utropade FN officiellt den 18 december till International Migrant´s Day att årligen firas runt om i världen för att säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna.

Syftet med dagen är att ge FN:s medlemsstater tillfälle att utbyta erfarenheter och sprida information om de mänskliga rättigheter som rätten till ett värdigt liv och tillgång till sjukvård samt vidta åtgärder för att säkra migranters skyddsbehov.

Mänskliga rättigheternas dag

Human Rights Day 

10 december

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter, står det i den första paragrafen i FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Till dessa hör bland annat likhet inför lagen, åsikts- och yttrandefrihet och rätt till undervisning och vård.

 Human Rights Day är en av FN:s internationella dagar och högtidlighålls den 10 december varje år. Dagen instiftades 1950, och datumet 10 december valdes för att hedra FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna som antogs av FN:s generalförsamling den 10 december 1948.

Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna är den första globala texten som slog fast alla människors värdighet och jämlikhet oberoende av hudfärg, tro eller ursprung. I förordet kan vi läsa att  författarna till förklaringen lyckats skapa ”ett dokument som sätter de universella mänskliga rättigheterna i ett individuellt sammanhang” och att den har översatts till 360 språk.

FN fastslår att 2011 har varit ett bra år för ”human rights”, bland annat tack vare sociala medier, där vanliga människor kan göra sin röst hörd och nå ut med sitt budskap.

United for Human Rights enade för mänskliga rättigheter – är en internationell, ideell organisation. Dess medlemmar jobbar aktivt för att sprida kunskapen om de mänskliga rättigheterna och ”den allmänna förklaringen…” och tillhandahålla undervisningsresurser på alla nivåer i samhället.

Sida eller Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete är ett annat organ som arbetar för de mänskliga rättigheterna.