Kategoriarkiv: Buddhism

Bon-festivalen

Obon

13, 14 och 15 juli, Tokyo, Japan

13, 14 och 15 aug, övriga Japan

Obon, eller Bon, är en Japansk buddhistisk/konfuciansk tradition. Festivaler hålls i mitten av juli i vissa delar av Japan och i mitten av augusti i andra delar. Dessa tre-dagars festivaler  hedrar minnet av avlidna anhöriga och påminner om lite om ”Hungry Ghost”- festivaler som hålls i andra delar av Asien.
Ordet Obon kommer av ”urabon” (Ullambana, japansk  transkribering av ordet)  som bokstavligen betyder ”att hänga upp och ner.”

Folkdans, Bon Odori,  är den vanligaste seden vid Obon. Alla kan delta i Bon-danser som vanligtvis utförs i en cirkel men vid festivaler dansas den i procession. Man dansar genom gatorna till musik av flöjter, trummor och klockor samtidigt som man sjunger ungefär:  ”Det är en dåre som dansar och en dåre som ser, om båda är dårar, kan man lika gärna dansa!” (Obon)

Bon Odori Dancer. Photo: MASA, August 2004, Osaka City Imazu elementary school

 

Datumet för Obon  varierar mellan olika regioner i Japan. När månkalendern ändrades till den gregorianska kalendern i början av Meiji eran (sep 1868 till jul 1912) resulterade det i olika tider för firandet av Obon.

”Shichigatsu Bon” (Bon i juli) är baserad på solkalendern och firas runt 15 juli i östra Japan och sammanfaller med Chūgen (Ghost-festival).

”Hachigatsu Bon” (Bon i augusti) är baserad på månkalendern, firas runt den 15 augusti och är den tidpunkt då Bon oftast firas

”Kyu Bon” (Old Bon) firas den 15 dagen i den sjunde månaden i månkalendern, så den varierar  varje år. ”Kyu Bon” firas i områden som norra delen av Kantō regionen, Chugoku region, Shikoku och Ryukyu öarna.

Paranirvana-dagen, Nirvana-dagen

Parinirvana

15 feb (8feb)

Buddhism  

Parinirvana-dagen firas kanske främst av Mahayana-Buddhisterna den 8 februari  eller den 15 februari varje år (de flesta firar den 15e).  Detta är en Mahayana-buddhist festival som markerar dagen då Buddha som historisk person dog.  Dagen kallas också Nirvana-dagen.

Buddhisterna uppmarksämmar att Buddha nådde Parinirvana, eller Nirvana, denna dag då hans fysiska kropp dog. Att det är en anledning till firande beror på att Buddha som nu var upplyst skulle slippa återfödelsen med allt det lidande som livet hör till.

Under dagen mediterar man och läser verser ur Nirvana Sutra som beskriver Buddhas sista dagar i livet.

I buddhismen är parinirvana det slutliga nirvana, vilket ska förstås som ett tillstånd som är möjligt att nå endast för den människa som under sin levnad når fullständig upplysning.

Under denna högtid brukar man även minnas alla som dött nyligen och önska dem väl på deras fortsatta vandring, hur den nu än ser ut.

Bodhi-dagen

Bodhi-day

8 dec

Buddhism  (framför allt Mahayana buddhister)

Bodhi Day (Bodhi, Pali) erinrar om dagen år 596 f.Kr. då den historiske Buddha (35-årige prinsen Shakyamuni eller Siddhartha Gautama) efter sex års sökande blev upplyst och fann lidandets orsak sedan han mediterat under ett pipal-trad (Bodhi tree, Ficus religiosa) 

När Siddhartha blev upplyst blev han en “Buddha” (”den väckte” eller ”läraren”), fann slutligen svaren han sökt och uppnådde Nirvana.

Bodhi-dagen, kan firas på många sätt, det är en minnesdag med meditation, ungefär som den kristna firandet av Jesu födelse den 25 december.
I buddhistiska hem ses ibland pipal-träd dekorerade med flerfärgade lampor för att symbolisera hur allt förenas, och glänsande ornament för att representera de Tre Juvelerna – Buddha, Dharma och Sangha.

The Mahabodhi Tree: Bodhi-träd, Pipal-träd, Ficus religiosa

Dharmadagen

Dharma Day, Asalha Puja

3 juli 2012, 22 jul 2013, 12 jul 2014

Dharmadagen infaller vid fullmåne i juli månad och markerar minnet av det tillfälle då Buddha började undervisa, Buddhas lära står alltså i centrum. Ofta har man högläsning ur någon buddhistisk text, dharmadagen är ett tillfälle då man gärna reflekterar djupt över texternas innehåll.

Ordet Dharma kan översättas med ”sanning” och används för att beteckna vägen till upplysning och till den buddhistiska undervisningen.

Dharma-dagen ses numera som ett tillfälle att uttrycka tacksamhet mot Buddha och andra upplysta lärare för att de har delat med sig av sina kunskaper till andra.

Buddha-day, Vesak

Wesak eller Buddhadagen

5 maj 2012, 25 maj 2013, 14 maj 2014

Wesak(Vesak, Vaisakha) är den viktigaste av de buddhistiska högtiderna och firas vid

Buddism

fullmåne i maj månad. Det man firar är Buddhas födelse och hans uppnående av Upplysning (Nirvana), det som gjorde honom till en Buddha (lärare). Några riktningar inom buddhismen hedrar samtidigt hans död. (Jfr Paranirvana).

Vid Wesak minns buddhisterna historien om hur Buddha blev upplyst, och man reflekterar över vad det kan innebära för enskilda buddhister att själva gå mot Upplysning.

Högtiden firas med mycket färg och glädje.  I Thailand är det vanligt med speciella Wesak-lyktor gjorda av papper och trä, och ofta finns det ett stort ceremoniellt utbud av burfåglar. I många länder besöker man sitt lokala tempel och kommer  till munkarna med gåvor som mat, ljus och blommor.

”Buddha’s bad” är en ceremoni som ofta ingår. Vatten hälls över Buddhas axlar som en påminnelse om att rena sinnet från girighet, hat och okunnighet.
Kinesiska buddhister införlivar delar av landets kultur i sina religiösa festligheter som t ex de traditionella dansande drakarna.

Magha Puja, Sangha Day

Magha Puja Day, Fourfold Assembly (Fyrfaldiga samlingen) eller Sangha Dagen

18 feb 2011, 7 feb 2012, 25 feb 2013

Magha Pujainfaller vid fullmåne i feb/mars. Denna dag firas en viktig händelse i Buddhas liv: Utan att det planerats kom 1250 Arahats (Upplysta helgon) för att träffa Buddha.  Detta kallas

Buddism

”den fyrfaldiga samlingen” eftersom mötet kom att bestå av fyra delar:

1. Alla 1250 deltagare var Arahats som kom utan att det var bestamt i förvag.

2. Alla var upplysta helgon (Arahats) som var utsedda av Buddha själv.

3. Buddha gav till dessa Arhantas buddhismen principer, som kallas ”The    Ovadhapatimokha” (Ovada Patimokkha). Dessa principer är:

– att upphöra med allt ont

– Att göra det som är bra

– Att rena sitt sinne

4. Det var fullmåne

Sangha är ett uttryck som betecknar den andliga gemenskapen mellan alla som utövar Buddhas lära. Det finns olika nivåer av Sangha, från den upplysta gemenskapen till den stora sanghan, av alla som följer Buddhas lära.

Enligt några buddistiska traditioner firas Sanghadagen på fullmånedagen i november, då med fokus på den inspiration och det stöd man får av varandra i den buddhistiska gemenskapen.