Kategoriarkiv: Bahá’í

Skottdagen

Skottdag – Skottår – Leap year

29 feb

Ett år är 365,2425 dagar långt enligt den gregorianska kalendern, den kalender som används i de flesta av jordens länder. Eftersom vi räknar med 365 dagar per år blir det en viss förskjutning av dagjämningar, solstånd och så vidare. Till exempel infaller Vintersolståndet i kalendern sakta allt tidigare i december.

För att jämna ut kalendern infördes en ”skottdag” i slutet av februari så att dagar kunde läggas till eller tas bort. Februari var i den gamla romerska kalendern (före år 46 f.Kr.) årets sista månad (1 mars var nyårsdag), när skottåret infördes var det naturligt att lägga skottdagen just där.

Sedan år 2000 är det i de flesta länder den 29 februari som är skottdag. Dessförinnan var 24 februari skottdag, men för att slippa problemet med att namnsdagarna i slutet av februari flyttades vart fjärde år valde man att kalla den sista dagen i februari för skottdagen. (Högtider)

I mitten av 1800-talet kom seden – skämtet – att kvinnor får fria under skottår – eller bara på skottdagen till Sverige. Som ett led i borgligt flirtande blir seden under en period otroligt populär. Omkring 1900 och några årtionden framåt säljs t.o.m. vykort på temat ”Akta dig karl. Det är skottår”. Flickor ordnar skottårsbaler och soaréer och skriver inbjudningar och skälmaktiga anonyma brev – gärna på vers – till sina uppvaktande kavaljerer och till äldre inbitna ungkarlar. Vanligtvis stannade det vid att en flicka tog mod till sig och bjöd upp till dans. Frieriet var trots alla skämt ett mannens privilegium så länge en kvinna varken kunde försörja sig eller göra anspråk på ett fullgott liv som ogift.” (Nordiska museet)

Abdu’l-Bahás bortgång

Abdu’l-Bahás bortgång

Baha’i

(Ascension of ‘Abdu’l-Bahá)

28 nov

Bahá’í

Denna dag klockan 01.00 högtidllighålls minnet av Abdu’l-Bahá,(son till Bahá’u’lláh, Bahai-religionens grundare) som avled 28 nov 1921 vid 77 års ålder. Han hade då ägnat hela sitt liv åt Bahai rörelsen och åt att sprida sin fars läror.
Abdu’l-Bahá hade dessutom blivit adlad av Storbrittaniens Drottning Viktoria för sina humanitära insatser i Palestina under Första Världskriget.

Förbundets Dag är en av två heliga dagar under året som inte är arbetsfria helger för Bahaier.

Förbundets Dag

Förbundets Dag

Baha’i

(The Day of the Covenant)

26 nov

Bahá’í

Bahá’u’lláhs förbund
Bahá’u’lláh utsåg sin äldste son `Abdu’l-Bahá (1844-1921) att efterträda Honom som överhuvud för de troende. Bahá’u’lláh instiftade ett förbund och till medelpunkt i detta förbund utnämnde Han `Abdu’l-Bahá.  I och med det fick hans son `Abdu’l- Bahá gudomlig auktoritet som ende uttolkare av Bahá’u’lláhs skrifter och som det fullkomliga exemplet på Hans undervisning.

Abdu’l-Bahá ville inte tillåta firande av sin födelsedag den 23 maj eftersom det är samma datum som Bábs förklaring. Efter många vädjanden om en speciell dag att fira honom avsatte han denna dag, 180 dgr efter Bahá’u’lláh’s  himmelsfärd, till att fira förbundet och samtidigt, för de som så önskade, fira dagen för Abdu’l-Bahás födelse.

Förbundets Dag är en av två heliga dagar under året som inte är arbetsfria helger för Bahaier.

Bahá’u’lláh’s födelse

Bahá’u’lláhs födelse

Baha’i

12 nov

Bahá’í

Bahá’u’lláh är den titel som bars av bahá’í-trons grundare,  Mírzá Husayn`Alí Núri. Han föddes 12 nov 1817  i Teheran, avled 29 maj 1892 i Bahji i den dåvarande osmanska provinsen Palestina.
Bahá’u’lláh hävdade att mänskligheten består av en enda ras och att tiden har kommit för dess förening i ett globalt samhälle. Nedanstående citat är ett av Bahá’u’lláhs mest kända:

”Världen är ett enda land och mänskligheten dess medborgare”

Bábs födelse

Bábs födelse -The Birth of the Báb

20 oktober 

Bahá’í

Bahá’íer världen över firar den 20 oktober Bábs födelse, en av de heliga dagarna i Baha’i-kalendern.
Bábs uppdrag sägs ha varit att bereda vägen för Bahá’u’lláh, grundaren av Bahá’í tron.

Baha’i

Likheterna mellan kristendomens Jesus och Báb uppmärksammas ofta, båda var kända för sin ödmjukhet, båda fördömde korruption och uppfattades som fiender av ledarna inom den rådande religionen. Båda togs in för offentliga förhör och båda avrättades av myndigheterna.

Dagen för Bábs födelse är en av de heliga dagar under året som är arbetsfria helger för Bahaier.

Bábs martyrskap

Bábs martyrskap

Baha’i

(The Martyrdom of the Báb)

9 juli

Bahá’í

Báb (Sayyid ‘Ali Muhammad), Guds budbärare för Bahá’í-religionen, avrättades tillsammans med en av sina anhängare den 9 juli 1850 i Persien.
I samband med detta sägs ett mirakel ha skett:  Efter att soldaterna hade avfyrat sina gevär var de båda dödsdömda ännu vid liv. Báb var försvunnen, och man hittade honom i cellen dit han hade återvänt för att avsluta sina instruktioner till sin sekreterare. Ett nytt regemente anlitades och denna gång dog Báb och hans anhängare.Genast utbröt en ovanligt kraftig storm och staden svepters in i ett tjockt moln av damm som låg kvar och förmörkade solljuset hela dagen.
Kropparna lämnades utanför stadsmuren, togs om hand av några anhängare och begravdes så småningom ivid Haifa i Israel. Gravhelgedomen med 19 terasser är idag ett pilgrimsmål för bahá’ier.

Dagen för Bábs martyrskap är en av nio heliga dagar under året som är arbetsfria helger för Bahaier.

Baha’ullah’s himmelsfärd

Baha’ullah’s himmelsfärd

Baha’i

(Ascension of Baha’u’llah)
29 maj
Bahá’í

Den 29 maj 1892 avled Baha’u’llah som var Guds sändebud enligt en profetia av Bahá’í’s grundare Báb.

Bahá’íer världen över högtidlighåller varje år dagen för Baha’u’llah’s bortgång med speciella andaktsprogram, många vänder sig vid bönen i riktning mot Baha’u’llah’s gravplats. För bahá’íer är gravplatsen den heligaste platsen på jorden.

Bahá’u’llah mötte starkt motstånd och fick utstå förföljelse, särskilt från etablerade religiösa och politiska intressen. Trots Bahá’u’llahs milda sätt och fredliga hållning fruktades hans växande inflytande och han blev till slut sänd till en straffkoloni i utkanten av det dåtida Turkiet.
Efter 40 år i exil avled han i fångenskap i Turkiet, där han sista åren tillåtits leva utanför murarna vid fängelset i staden Acre där han också begravdes.

Baha’ullah’s himmelsfärd är en av nio heliga dagar under året som är arbetsfria helger för Bahaier.

Báb’s deklaration

Bábs deklaration

Baha’i

(Bábs förklaring)
23 maj
Bahá’í

Báb (Sayyid ‘Ali Muhammad) grundare av, Bahá’í-religionen, förklarade sitt uppdrag för Mullá Husayn 23 maj 1844 vilket markerar starten på Bahái-eran.

När en kringvandrande shaykhín, Mulla Husayn, år 1844 kom till Shiraz, träffade han den då 25-årige handelsmannen och karavanföraren Sayyid ‘Ali Muhammad.
Natten mot den 23 maj förklarade Sayyid ‘Ali Muhammad på ett till synes mirakulöst sätt hur några viktiga kapitel i Koranen skull tolkas.
Han löste också obesvarade gåtor i en korantolkande uppsats som Mulla Husayn skrivit tidigare, och då bestämt att uppsatsen skulle bli ett test för att identifiera Den Utlovade.
Möjligen hade Báb innan dess fått ett års kvalificerad religiös utbildning.

Dessa andliga och intellektuella bragder, tillsammans med de kroppsliga kännetecken som shaykhí-sekten hade krävt, släktskap med Muhammed, den gröna turbanen, samt ett andligt sett mycket självsäkert uppträdande från Sayyid ‘Ali Muhammads sida, övertygade Mulla Husayn att han nu hade funnit ”den Utlovade”. Sayyid ‘Ali Muhammad accepterade och berättade att han känt till detta om sig själv sedan en uppenbarelse förändrat honom året innan, det vill säga 1843. Han ville, enligt baha’i-trons historieskrivning, bli kallad för Báb (Porten).

Dagen då Báb avgav dessa förklaringar firas av Bahá’ís anhängare världen över som ”en av de största och viktigaste av alla högtider”.
Bábs deklaration är en av nio heliga dagar under året som är arbetsfria helger för Bahaier

Ridván, 21 apr – 2 maj

Ridván

Baha’i

Ridvan är en 12 dagar lång fest inom Bahai-tron som firas till minne av att Baha deklarerade att han var guds sändebud. Den börjar varje år vid solnedgången den 20 april och pågår till solnedgången den 2 maj.
Ridvan betyder ”paradis” och är är namnet på en trädgård utanför Bagdad där Bahaullah år 1863 vistades i tolv dagar efter att ottomanska riket utvisat honom.
Det är den största av Bahai-trons religiösa fester, kallas ibland ”the most Great festival” eller ”kungen av alla festivaler”

Ridvan firas som en glad fest och den första, nionde och tolfte dagen är arbetsfria helgdagar.
21 april, den första dagen, ”First of Ridvan”, uppmärksammar minnet av att Baha’u’llah anlände till trädgården (Najibiyyih Garden, Baghdad) där han förklarade sitt uppdrag för de trogna.
29 april, den nionde dagen, ”Ninth of Ridvan”, är den dag då Baha’u’llah’s familj gjorde honom sällskap i  trädgården.
2 maj, den tolfte dagen och sista dagen, ”Twelfth day of Ridvan”, är den kväll då B förklarade att han var den utvalde, lämnade trädgården och reste till Konstantinopel.

Under Ridván infaller tre av de nio heliga dagar under året som är arbetsfria helger för Bahaier.

Naw-Ruz – Bahá’i

Naw-Ruz

Baha’i

21 mars
Bahá’í

Inom Bahá’i-religionen startar det nya året den 21 mars med början vid solnedgången kvällen innan, den 20 mars.

Naw-Ruz  är en uråldrig persisk tradition som infaller vid vårdagjämningen, den markerar också början på det Zoroastriska året och den dag då Zoroaster mottog sin uppenbarelse från Gud. Dagens ursprung är dock troligen ännu äldre – man lär ha hittat spår av firande som är åtskilliga årtusenden äldre.

Anledningen till att Bahai – året startar denna dag är att både grundaren Báb och Bahá’u’lláh var från Persien. När de utvecklade Bahai-kalendern (Badi-kalender) fortsatte de att använda dagen som årets början, gjorde den till en helig dag och associerade den med ”det allra största namnet”. Naw-Ruz avbryter också fastan som varat i 19 dagar.

Naw-Ruz är en av nio heliga dagar under året som är arbetsfria helger för Bahaier.