Internationella handikappdagen

International Day of Persons with Disabilities

3 december

I slutet av 2008 sade en enhällig riksdag ja till att Sverige skulle underteckna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder. I vårt land har mer än var femte person någon form av funktionsnedsättning. Dessa personer ska inte ”handikappas” på grund av att vårt samhälle diskriminerar på olika sätt. Det kan gälla på arbetsmarknaden, i skolan, inom sjukvården. Att kunna ta del av varor och tjänster i samhället, kunna ta sig in i byggnade etc etc.

”Konventionens syfte är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning och att främja respekten för deras inneboende värde.” – ur FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Läs mer på regeringens webbplats för mänskliga rättigheter.

Omkring 15 procent av världens befolkning är enligt FN personer med funktionshinder. Av dessa möter en femtedel betydande svårigheter. Dessutom påverkas ett stort antal människor i sitt dagliga liv i egenskap av familjemedlemmar eller vårdare.

Temat för 2011 är: “Together for a better world for all including persons with disabilities in development” (Tillsammans för en bättre värld för alla inklusive personer med funktionshinder i utveckling)

I Sveriges största städer arrangeras seminarier och man försöker på olika sätt få ut information om situationen för handikappade till politiker och invånare under dagen.

I Åbo, Europas kulturhuvudstad 2011, lyfter man fram man kulturens positiva inverkan på välmåendet och vikten av att att göra kulturen tillgänglig för alla.

I Sverige finns Diskrimineringsombudsmannen (DO), en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter genom att se till att diskrimineringslagen följs. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Vi har också Handisam (Svenska Myndigheten för handikappolitisk samordning) som har som uppdrag att se till att personer i ansvarig ställning på olika nivåer i samhället inser fördelarna med ett samhälle där alla kan delta på lika villkor, oavsett funktionsförmåga. I praktiken går arbetet ut på att avlägsna de hinder som personer med funktionshinder fortfarande möter i samhället.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s