Internationella dagen mot våld mot kvinnor

International Day for the Elimination
of Violence against Women

25 november

Internationella dagen mot våld mot kvinnor instiftades av FN:s generalförsamling 1999. I en resolutionen fastslogs att våld mot kvinnor – handlingar som orsakar fysisk, sexuell eller psykologisk skada såväl i det offentliga som i det privata – hindrar dem att uppnå jämställdhet i samhället i juridisk, social, politisk och ekonomisk mening.

Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor antogs av FN:s generalförsamling 1979 och trädde i kraft 1981. Upprättandet av en konvention är FN:s främsta redskap för att skydda de mänskliga rättigheterna. De länder som ratificerat (godkänt och undertecknat) en konvention förbinder sig att agera i enlighet med dess innehåll, vilket kan innebära att landet måste ändra sin lagstiftning.

Enligt Brottsförebyggande rådet (brå) har dock inte utvecklingen varit tillfredsställande. Istället har antalet   anmälningar om kvinnomisshandel ökat markant, vilket till viss del kan bero på att fler anmäler brott. Två grupper är särskilt utsatta: ensamstående mödrar och kvinnor som blivit utsatta för våld i yrkeslivet. Se statistik från brå.

Det finns ett flertal organisationer som försöker hjälpa utsatta kvinnor såsom Roks – Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, SKR – Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund och Kvinnofridslinjen med stödtelefon. Kvinna till kvinna arbetar internationellt och stödjer kvinnors organisering i konfliktområden.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s